privacy & cookies

Dit privacybeleid is voor het laatst geupdated op 6 juni 2019. Klik hier voor de vorige versie.

De website www.wundermanthompsoncommerce.com (“de website”) wordt beheerd door Salmon Netherlands B.V. Een bedrijf dat bij de Kamer van Koophandel in Nederland is geregistreerd onder nummer 32092788. Ons (“we” of "wij" of “ons” of “onze”) hoofdkantoor is gevestigd op Leeuwenveldseweg 3A, 1382LV Weesp. Salmon Netherlands B.V. handelt in Nederland onder de naam Wunderman Thompson Commerce en is onderdeel van Salmon Limited dat wereldwijd handelt namens Marketplace Ignition LLC, Salmon Limited en Wunderman Thompson SA, een WPP bedrijf.

Voor het privacybeleid van ons zusterbedrijf Marketplace Ignition LLC klik hier.
Voor het privacybeleid van Wunderman Thompson SA (voorheen bekend als 2Sales) klik hier.

Dit privacybeleid beschrijft de gegevens die we van u verzamelen op de website en hoe we daarmee omgaan. In dit privacybeleid worden verwijzingen naar “u” gemaakt. Dit betreft elk persoon die gegevens aan ons, onze vertegenwoordiger of de websites verstrekt.

Uw privacy is zowel voor u als voor ons enorm belangrijk. We zullen er daarom voor zorgen dat alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, wordt gebruikt zoals beschreven in dit privacybeleid. We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen op een manier die eerlijk is richting u en we zorgen ervoor dat dit in overeenstemming is met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG). We verzamelen alleen informatie als dit voor ons nodig is en we zullen alleen informatie verzamelen wanneer deze relevant is.

Wanneer verzamelen we gegevens over u en hoe gebruiken we die?

Onderstaand overzicht is een korte samenvatting van de manieren waarop wij gegevens over u verzamelen en wat onze wettelijke basis is om dit te doen. Meer specifieke details kunt u verder op deze pagina lezen.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke data Onze juridische basis voor de verwerking ervan

Om u bedrijfsgerelateerd materiaal te sturen dat u heeft aangevraagd, waarbij u een potentieel of actueel zakelijk contact bent. Bijvoorbeeld in de vorm van een whitepaper aangevraagd via een van onze online formulieren.

Onze legitieme belangen – Wij gebruiken uw bedrijfsgerelateerde contactinformatie, zoals uw zakelijke emailadres, om dergelijke informatie aan u te communiceren.

Het kan zijn dat wij u ook informatie en materiaal toesturen waarvan wij vaststellen dat ze interessant of relevant voor u zijn, zoals nieuwe bedrijfsinformatie, nieuwsbrieven, bulletins etc.

Onze legitieme belangen – Wij gebruiken uw bedrijfsgerelateerde contactinformatie, zoals uw zakelijke emailadres, om dergelijke informatie aan u te communiceren.

Om te reageren op specifieke vragen die u per email kunt stellen en betrekking hebben tot Wunderman Thompson Commerce en de verschillende werkmaatschappijen en merken.

Toestemming – Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor dit doel als u ons hierom heeft gevraagd. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Om u te voorzien van betere manieren om op deze website toegang tot informatie te krijgen.

Onze legitieme belangen – Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om ons te helpen de beste online ervaring aan u en andere websitegebruikers te leveren.

Om uw vragen en verzoeken, zoals die ingediend via email of “carriere” pagina’s, te verwerken bij sollicitaties.

Als u ons heeft gevraagd om u op de hoogte te houden van andere mogelijkheden bij Wunderman Thompson Commerce, kunnen we periodiek contact met u opnemen op elke manier die aan ons beschikbaar is gesteld of beschikbaar is (zoals email, sms, post, social media of telefonisch) om u daarover te informeren.

Onze legitieme belangen – Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om de informatie die u aan ons hebt verstrekt te beoordelen en om dienovereenkomstig te communiceren en te reageren. Als u bijvoorbeeld een sollicitatie verzendt, zijn wij verplicht om u tijdens het sollicitatieproces op de hoogte te houden.

Om u toe te staan informatie te verstrekken aan onze nieuwe zakelijke teams.

Onze legitieme belangen – Wij gebruiken uw persoonlijke informatie alleen om de informatie te beoordelen die voor nieuwe zakelijke doeleinden wordt ingediend.


Nieuwsbrieven en Premium Content

Wanneer u zichzelf aanmeldt om onze nieuwsbrieven te ontvangen, zullen wij wat persoonlijke details van u verzamelen, zodat we u de juiste email kunnen sturen.

Wij hanteren diverse mogelijkheden om met u te interacteren en om u te kunnen voorzien van onze content:

 • Insights: Onafhankelijke onderzoeken, rapporten en whitepapers
 • eCommerce Solutions: De nieuwste informatie over eCommerce technologie en platforms
 • Event Invites: Uitnodigingen voor evenementen die door ons worden georganiseerd, gesponsord of bijgewoond.
 • Onze nieuwsbrief: Het laatste nieuws, trends en technologieën in de branche.

Door u aan te melden voor de nieuwsbrief, meld u zichzelf aan om onze nieuwsbrief per e-mail te ontvangen; met de nieuwsbrief krijgt u ook de kans om u aan te melden voor andere manieren om contact te houden. U kunt zichzelf ook afmelden als deze inhoud niet langer relevant is.

Voor sommige contentpagina’s op onze website dient u zichzelf aan te melden voor onze Insights nieuwsbrief voordat u de inhoud ontvangt.

Als u op deze manier persoonsgegevens aan Wunderman Thompson Commerce hebt verstrekt, bewaren wij uw data op basis van een legitiem bedrijfsbelang om u verdere content te bieden op basis van de categorieën die u hierboven hebt aangevraagd.

U behoudt ten alle tijden het recht om te voorkomen dat wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden. Als u niet meer door Wunderman Thompson Commerce wenst te worden gecontacteerd voor marketingdoeleinden, klikt u op de link ‘afmelden’ onderaan de email die u van ons heeft ontvangen, of stuurt u vanuit het emailadres dat u wilt opzeggen een email naar het emailadres marketingNL@wundermancommerce.com met als onderwerp ‘afmelden nieuwsbrief’. Houd er rekening mee dat de verwerking hiervan tot 1 kalendermaand in beslag kan nemen.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verstrekken, verkopen of uitlenen aan derden, tenzij wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen of wettelijk verplicht zijn dit te doen. Als we dat doen, zorgen we ervoor dat de derde partij in kwestie voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Als u zichzelf echter heeft aangemeld voor evenementen, behouden wij ons het recht om uw contactgegevens eventueel te verstrekken aan een eventmanager om ervoor te zorgen dat u persoonlijk wordt gecontacteerd en om de aanwezigheidsverificatie te controleren; ze zullen uw gegevens niet bewaren en alleen gebruiken voor het evenement en ze zullen geen contact met u opnemen voor andere doeleinden.

Solliciteren bij Wunderman Thompson Commerce

Wanneer je bij ons solliciteert, zullen wij alleen de gegevens verzamelen die u ons verstrekt.

We zullen de door u verstrekte informatie alleen gebruiken om uw sollicitatie te verwerken en we zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden dan werving en selectie gebruiken.

Houd er rekening mee dat we geen geautomatiseerde profileringstools gebruiken voor de werving en selectie van kandidaten voor een rol binnen onze organisatie; alle sollicitanten worden individueel door ons recruitingsteam beoordeeld en gecontacteerd.

De volgende gegevens worden voor een periode van 4 weken in ons dossier bewaard, indien u hiervoor nadrukkelijk toestemming geeft, worden uw gegevens voor een periode van 1 jaar in ons dossier bewaard (gebaseerd op de datum van uw sollicitatie).

 • Contactgegevens
 • CV
 • Functie waarop is gesolliciteerd en de uitkomst van deze sollicitatie
 • Correspondentie met u over de sollicitatie
 • Notities van het sollicitatieproces

Gedurende deze periode behoudt u het recht om toegang te vragen tot details binnen de operationele systemen en zullen wij u deze in een leesbaar formaat verstrekken.

Zodra deze periode is verstreken, kunt u verzoeken om uw details uit onze systemen te verwijderen; in dat geval verwijderen we alle details en bevestigen we dat voor u, maar behouden we de basisgegevens om ervoor te zorgen dat we kunnen herkennen dat we geen contact met u hoeven op te nemen.

Browser Data en Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we bepaalde informatie met betrekking tot uw apparaat, zoals het IP-adres van uw apparaat, de verwijzende website, welke pagina’s uw apparaat heeft bezocht en het tijdstip dat uw apparaat de tijd bezocht. Verschillende technologieën worden gebruikt om deze informatie te verzamelen, waaronder het opslaan van cookies op uw apparaat. Cookies zijn kleine tekstbestanden die ervoor zorgen dat uw computer herkend kan worden door onze server als unieke gebruiker als u bepaalde pagina’s op de website bezoekt.

Voor een overzicht en uitleg over de cookies die op onze website worden gebruikt, raadpleeg dan onze Cookie Policy pagina.

Lees onze Cookie Policy

Delen wij uw persoonlijke informatie met derden?

Wij behouden ons het recht om uw persoonlijke gegevens naar andere Wunderman Thompson- en/of WPP Group maatschappijen, gelieerde ondernemingen en derden verzenden om ons te helpen uw persoonlijke gegevens te verwerken voor de doeleinden die in deze kennisgeving zijn uiteengezet. Meer informatie over deze groepsmaatschappijen vindt u hier.

Wij behouden ons het recht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven als wij of een van onze activa onderdeel zijn van een verkoop of van een soortgelijke zakelijke transactie. Wij zullen ervoor zorgen dat de derden die in dit geval uw persoonlijke informatie zullen ontvangen, verplicht zijn deze vertrouwelijk te houden en te behandelen.

Wij behouden ons het recht om uw persoonlijke informatie aan derden bekend te maken indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat we wettelijk verplicht zijn of toegestaan (zoals derden die namens ons diensten verlenen) en om onderzoek te doen naar, te voorkomen of actie te ondernemen met betrekking tot verdachte of feitelijk onwettige of anderszins verboden activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot fraude.

Wij zullen altijd stappen ondernemen om dergelijke derden te verplichten om uw persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden en te behandelen en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Internationale gegevensbescherming

Wij zijn een bedrijf dat wereldwijd opereert en daarom behouden wij ons het recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen naar landen buiten de Europese Unie, inclusief de Verenigde Staten en andere landen buiten Europa. We zullen, waar nodig, passende voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw informatie wordt beschermd.

Kunt u uw gegevens inzien of corrigeren?

U heeft het recht om een kopie van de informatie die wij van u hebben bewaard op te vragen. Als u een kopie wilt van sommige of al uw persoonlijke gegevens, stuurt u een email naar dataprotection@wundermancommerce.com.

Wij willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie correct en actueel is. Op dit moment is het nog niet mogelijk om uw eigen gegevens zelf bij te werken. Indien u uw gegevens, waar van u denkt dat deze niet correct zijn, wilt corrigeren of verwijderen, stuur dan een email naar dataprotection@wundermancommerce.com.

Links

Onze website kan links bevatten naar andere websites die worden aangeboden door derde partijen die niet onder onze controle vallen.

Houd er bij het volgen van een link en het verstrekken van informatie over die link rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de gegevens die aan de betreffende derde partij wordt verstrekt. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze website; als u naar andere websites linkt, wordt u geadviseerd om hun privacybeleid te lezen voordat u informatie van persoonlijke aard verstrekt.

Wijzigingen

Dit privacybeleid is van toepassing vanaf 6 juni 2019.

We behouden ons het recht om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen door deze pagina bij te werken. U bent zelf verantwoordelijk voor het periodiek herzien van dit privacybeleid om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Contact

Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken, of als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen, neem dan gerust contact met ons op.

Email: dataprotection@wundermancommerce.com

 • Adres:
  • Data Protection Team
  • Salmon Limited
  • 36 Clarendon Road
  • Watford
  • WD17 1JJ

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw gegevens of contactmomenten met ons behandelen, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (Dutch Data Protection Authority). De contactgegevens van dit instituut zijn:

 • Adres:
  • Autoriteit Persoonsgegevens
  • Postbus 93374
  • 2508 AJ Den Haag
 • Telefoon: 088 - 1805 250 (ma t/m vrij: 09:00-17:00 uur)