Onze expertise in performance testing

Het ecommerce landschap is aan het veranderen. We leven nu in een wereld waarin ‘digital first’ de norm is. Het is tegenwoordig voor bedrijven van cruciaal belang om direct in te spelen op de kansen en veranderingen in de markt.

Onze DevOps aanpak draagt bij aan het vermogen om direct in te spelen op deze kansen en veranderingen en bevordert de relatie tussen het Development Team en de IT-Operations. Tegelijkertijd versterkt deze aanpak de samenwerking tussen andere partijen door betere communicatie.

Ons ervaren team zorgt voor een snelle software implementatie en een kortere time-to-market. Met DevOps kunnen nieuwe ideeën sneller worden uitgewerkt en gedeployed. Dit zorgt voor weinig complexiteit, minder knelpunten en ongeplande werkzaamheden, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van het uiteindelijke resultaat, waardoor de digitale en ‘mobile-bewuste’ consument effectiever kan worden bediend.

Tegelijkertijd houden we ons continu bezig met het verbeteren van onze processen, zodat we onze klanten altijd de beste service en de laatste updates over technologische veranderingen in de markt kunnen bieden. Zo kunnen we direct inspelen op de wensen, behoeften en eisen van de klant.

Automatiseren is de basis van DevOps waarmee we snel en met 100% vertrouwen nieuwe functionaliteiten voor een webshop live kunnen zetten. Dit betekent dat klanten geen weken meer hoeven te wachten op nieuwe functionaliteiten. Daarbij wordt de downtime verlaagd tot het punt dat er zelfs geen downtime meer is. Nieuwe functionaliteiten worden daardoor automatisch en herhaaldelijk getest zodat het risico op fouten wordt gereduceerd.

Door de DevOps aanpak versterkt Wunderman Thompson Commerce de performance en statistieken van de klant. Maanden van deployment worden weken of zelfs dagen. Snelle wijzigingen worden doorgevoerd in minuten in plaats van in uren en dagen. Kortom, niet alleen de kwaliteit van de deployment wordt verbeterd, het hele proces wordt naar een hoger niveau getild. Met als resultaat een betere performance en een sterkere positie ten opzichte van de concurrentie.

Meer weten over performance testing?

De voordelen van Wunderman Thompson Commerce als performance testing partner

Grootschalige deployments worden gedaan in weken, niet in maanden.

Tussentijds testen wordt gedaan in dagen, niet in weken.

Pre-deployment quality checks worden gedaan in uren, niet in dagen.

Problem fixes worden gedaan in minuten, niet in uren.

Alle winsten die we behalen met de DevOps aanpak dragen bij aan een aanzienlijke besparing van tijd en geld. We kunnen dat vervolgens efficiënter inzetten om uiteindelijk meer features en waarde te bieden voor onze klant en de consument.

One of the best experiences we had with Wunderman Thompson Commerce, with Morrison’s Cellar, was the usability labs.

Ken Platt, (Former) Head of Multichannel Delivery, Morrisons

Morrisons launches first transactional ecommerce site Morrisonscellar.com

MorrisonsCellar ecommerce project case study - full version

Meer weten over Performance Testing & DevOps?

Neem contact op met onze ecommerce technology experts en start jouw weg naar succes.

Contact