Blogbericht - Deniël Vijverberg, Feb 1 2019

Wat is een Product Informatie Management (PIM) Systeem?

Wat is een Product Informatie Management (PIM) Systeem?

Deniël Vijverberg, Senior Business Consultant PIM, Wunderman Thompson Commerce

De term PIM, of Product Information Management, wordt steeds vaker gehoord, dit door de sterke groei in eCommerce. Door deze groei krijgen productinformatie en productcontent een steeds belangrijkere of zelfs kritischere rol bij het bereiken van succesvolle eCommercedoelen en -ambities. De waarde van PIM is niet alleen van toepassing op het eCommerceplatform. Andere onderdelen van jouw organisatie kunnen ook profiteren van een goed georganiseerd PIM systeem. Wat is PIM en wat is de waarde van een PIM systeem in jouw omnichannelomgeving?

In het kort: Een PIM systeem maakt het mogelijk om efficiënt productdata te vergaren, verrijken, managen en distribueren naar uw omnichannelomgeving.

Productinformatie
Een product is vaak meer dan alleen een naam, een artikelnummer, een modelnaam, een beschrijving of kleur en maat. Verschillende producten hebben vaak een verschillende behoefte m.b.t. productinformatie. Als je bijvoorbeeld een nieuwe TV koopt, is de resolutie belangrijk. Voor een broek is daarentegen het materiaal weer belangrijker om een koper over de streep te trekken.

Sommige productdetails zullen gelijk zijn voor alle talen, merken en kanalen. Maar een productbeschrijving kan verschillen per taal, per merk of zelfs per kanaal. Dit maakt het complexer om de productcontent efficiënt te onderhouden. Een PIM systeem faciliteert bij het managen van alle productcontent voor verschillende merken, talen, kanalen en meer.

Productstructuren en -referenties
Een producthiërarchie wordt vaak gebruikt om vergelijkbare producten met vergelijkbare product content te groeperen. Sales organisatie en/of assortiment functionaliteiten in het PIM systeem groeperen producten om makkelijker te kunnen zoeken en navigeren en/of de juiste producten, naar de juiste kanalen te sturen.

Een andere toegevoegde waarde voor klanten is een aanbieding van een combinatie van producten. Een goed bijvoorbeeld van productcombinaties zijn een broek, t-shirt en schoenen. De referenties naar andere producten kunnen conversie verhogend werken. Zowel Cross-sell en Up-sell als vervangende producten zijn manieren om conversie te verhogen. Beide manieren van productverrijking door classificeren en productrelaties kunnen door een PIM systeem worden gefaciliteerd.

Internationalisering
De eCommercemarkt opereert tegenwoordig wereldwijd, Dit verhoogt de vraag naar - en de noodzaak van efficiency in internationale samenwerking tussen retailers en leveranciers. Hierdoor wordt het gebruik van internationale standaarden zoals GS1 steeds belangrijker. Naast classificatie van producten aan producthiërarchieën en verkooporganisaties, kunnen producten in een PIM systeem ook geclassificeerd worden naar internationale classificatie standaarden. Als de producten naar GS1 geclassificeerd zijn, zijn de producten verrijkt met veel meer specifieke attributen. Door gebruik van dit soort classificaties, heeft men toegang tot alle productinformatie die nodig is, wat een conversie verhogend effect kan hebben.

Met deze internationalisatie neemt ook de vraag naar een vertaalproces toe. Een PIM systeem kan een vertaalproces ondersteunen door workflow management te bieden, bijvoorbeeld, met een extern vertaalbureau.

Multimedia
Een product zonder beeldmateriaal wordt bijna niet meer verkocht, dus elk product heeft een foto of ander beeldmateriaal nodig om het te ondersteunen. Hiermee doet de noodzaak van digital asset management (DAM) zijn intrede. Een PIM systeem met Digital Asset Management capabilities kan het digital asset proces ondersteunen met een workflow. Een DAM-module beheert afbeeldingen van meerdere formaten, die vaak zelfs automatisch gegenereerd kunnen worden. Documenten zoals handleidingen en video’s (reviews) die de producten ondersteunen kunnen ook eenvoudig gelinkt worden aan de producten.

Product onboarding
Als we praten over PIM systemen, is ‘onboarding’ een term die je vaak hoort. Onboarding betekent; product content (uit verschillende bronnen) in het PIM systeem (aan boord) krijgen. Dit betekent bijvoorbeeld het importeren van productdata vanuit een ERP, excel, direct vanuit een leverancier of andere product bron. Een volwassen PIM systeem beschikt over mapping- en merging-functionaliteiten om productdata van verschillende bronnen te importeren en te combineren.

Productdatakwaliteit
Het groeiende belang en de centrale rol van productdata in een multichannelomgeving, zorgt ervoor dat de datakwaliteit steeds meer wordt benadrukt. Bij het gebruik van een PIM systeem moet de productdata in het PIM gezien en behandeld worden als de centrale waarheid voor productdata om zodoende de datakwaliteit te verhogen. Een volwassen PIM systeem faciliteert het meten en verbeteren van datakwaliteit. De functionaliteiten voor datakwaliteit variëren van analyseren (meten) en rapporteren op datakwaliteit, tot het toepassen van businessrules en workflow voor het verbeteren van datakwaliteit. Dit alles met de ambitie om datakwaliteit te verbeteren en daarmee de conversie over de verschillende kanalen te verhogen.

Omnichannel publication
Zoals eerder aangegeven, groeit de omnichannelomgeving. Er komen steeds meer kanalen bij en elk kanaal heeft zijn eigen behoefte aan productinformatie. Datasheets maken bijvoorbeeld gebruik van andere product informatie dan de producten die verkocht worden in de webshop of via de app. Een volwassen PIM systeem faciliteert deze verschillende behoeftes en kan elk kanaal apart en op zijn eigen frequentie bedienen.

Voor meer informatie over PIM kunt je contact opnemen met onze PIM specialisten.

Contact onze PIM experts